Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 32
 1. #1

  It's time for Wales!

  Nachdem nun England, Schottland und Irland zu Ehren gekommen sind, darf Wales nicht vergessen werden, finde ich.

  Obwohl es ja Wales gar nicht gibt, sondern nur Cymru.

  Also: Wer war schon mal in Llanfairpwll, wie man etwas abgekürzt sagt?


 2. #2
  In Wales war ich noch nicht, möchte aber unbedingt hin.

 3. #3
  Dann hast du ja noch etwas Zeit, Walisisch zu lernen!

  Das ist da noch sehr lebendig!

 4. #4
  ------------------------- Avatar von Justine
  Ich war mal in Llhanwit Major, u.a. Ist toll dort, wirklich! Und diese Halbinsel, deren Namen ich vergessen habe, und Nordwales, wo keine englischen Ortsschilder mehr sind, und die Küste und überhaupt :schwärm:

 5. #5
  Bild:
  ausgeblendet


  Hier der Snowdon, der höchste Berg von Wales.

  Ich hatte mal ganz unten mein Auto geparkt, um ihn zu ersteigen. Das war eine echt sehr schöne Wanderung.

  Als ich zum Auto zurückkam, hing da so ein ticket. Ich hab es aber bis heute nicht bezahlt, sondern mehr so als Souvenir angesehen.

 6. #6
  Zitat Zitat von Dornröschen

  Hier der Snowdon, der höchste Berg von Wales.
  Schön!

  Ja, an den Berg denke ich immer wenn ich an Wales denke.

 7. #7

  Also: Wer war schon mal in Llanfairpwll, wie man etwas abgekürzt sagt?


  Bild:
  ausgeblendet


  Und hier ist der volle Name dieses netten walisischen Städtchens!

 8. #8

  Llanfairpwll

  Bild:
  ausgeblendet


  Grad sehe ich, daß mein schönes Wales-Thema geschlossn worden ist.

  Nun, mach ich halt nen Neu-Start.

 9. #9
  YNWA Avatar von reddevil
  Ort: am großen Strome
  Das Wappen
 10. #10
  Hier gibts Neues aus Llanfairpwll:
  Dathlu darllen yn Ysgol Llanfairpwll

  08 Ebrill 2003

  Mae Diwrnod y Llyfr wedi dod yn ddyddiad pwysig iawn yng ngweithgareddau tymhorol Ysgol Llanfairpwll, ac unwaith eto eleni bu cryn edrych ymlaen at Mawrth 6.


  Sefydlwyd Diwrnod y Llyfr gan UNESCO er mwyn hyrwyddo darllen a dathlwyd y diwrnod mewn o leiaf deg ar hugain o wledydd y llynedd.
  Bu Mrs Edwina Clarke, ein Cydlynydd Iaith, yn brysur iawn yn cynllunio a pharatoi gweithgareddau ar gyfer y diwrnod i'w wneud yn ddiwrnod arbennig unwaith eto eleni.

  Un o atyniadau'r diwrnod yma yn Llanfair yw bod y plant a'r athrawon yn gwisgo fel un o gymeriadau llyfr arbennig; gall fod yn hoff lyfr neu unrhyw lyfr sydd wedi dal eu sylw. Roedd llawer o hwyl a chynnwrf y bore hwnnw wrth i'r plant gyrraedd a sylwi ar y gwahanol wisgoedd, rhai yn amlwg o lyfrau poblogaidd ac eraill yn llai amlwg ac yn destun holi a thrafod.

  Ar ôl cofrestru roedd pawb wedi ymgynnull yn y Neuadd a chafodd pob dosbarth gyfle i ddangos a thrafod eu gwisgoedd a'r cymeriadau o'u hoff lyfrau.Ar ôl dychwelyd i'r dosbarthiadau roedd pawb o'r Adran Iau ar bigau'r drain tra'n disgwyl am ddau o sêr teledu sef Mirain Haf ac Owain Edwards (Aled) o'r rhaglen boblogaidd Rownd Rownd i ddarllen stori iddynt. Yn dilyn y stori roedd cyfle i bawb holi'r actorion ifanc am eu gwaith ar y set yn cynhyrchu'r rhaglen a'r ddau yn pwysleisio pa mor bwysig oedd darllen i'w swydd fel actorion.

  Bu dosbarthiadau Adran y Babanod yn brysur yn chwilio am lyfrau hen a newydd a chafwyd nifer o weithgareddau i ddilyn gan gynnwys cyfle i ddylunio cloriau i'w hoff lyfrau. Bu plant Dosbarth Derbyn a BIwyddyn 1yn gwylio'u hoff gymeriadau ar y sgrîn fawr yn y Neuadd ac yna'n chwilota am y llyfrau i'w darllen wedyn.

  Am un ar ddeg y bore, yn ôl y drefn sydd wedi sefydlu tros y blynyddoedd diwethaf, daeth yr Adran Iau a BIwyddyn 2 i'r Neuadd i gymryd rhan yn y Parti Llefaru Cenedlaethol. Ers sawl blwyddyn bellach mae llawer o Ysgolion Cymru yn ymgynnull ar yr un amser i gymryd rhan yn y darlleniad o gerdd Bardd Plant Cymru, sef Menna Elfyn eleni.

  Daeth y Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc, Mrs Glenda Williams, o amgylch nifer o ddosbarthiadau i drafod pwysigrwydd darllen a'r gwasanaeth sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd lleol; roedd yr ymateb mor dda fel na lwyddodd Mrs Williams i gyrraedd y dosbarth olaf ar ei rhestr!

  Cynhaliwyd gweithdai barddoni i BIwyddyn 2, 3 a 4 gyda'r bardd Gwion Hallam a chafwyd prynhawn difyr yn trafod rhai o'i gerddi a chefndir ei waith. Cafwyd darlleniad effeithiol iawn o rai o'i ffefrynnau i gyfeiliant drwm Affricanaidd, a roddodd deimlad a gwefr arbennig i'r perfformiad.

  Bu llawer o weithgareddau eraill trwy gydol y dydd ac ar ddiwedd y diwrnod gorffennwyd gyda phob athro yn cyfnewid dosbarthiadau i ddarllen stori o'u dewis.

  Ar ôl diwrnod prysur a buddiol iawn aeth pawb adref gyda thocyn llyfr fel cyfraniad at eu llyfr newydd nesaf.  Ist dann soweit alles klar?

 11. #11
  YNWA Avatar von reddevil
  Ort: am großen Strome
  HÄ ?

 12. #12
  Zitat Zitat von reddevil
  HÄ ?

  Pardon?

  Bild:
  ausgeblendet  Red Dragon: Du nix verstehn Walisisch, Red Devil? Du müssen lernen!

 13. #13
  YNWA Avatar von reddevil
  Ort: am großen Strome

 14. #14
  Zitat Zitat von reddevil
  Du können swätzen gar nix?

  Du sein nur Schmailie-Poschter?

  Sein e bißl wenig.

 15. #15
  YNWA Avatar von reddevil
  Ort: am großen Strome
  Zitat Zitat von Kiliani
  Du können swätzen gar nix?

  Du sein nur Schmailie-Poschter?

  Sein e bißl wenig.
  ich sicher können babbele, aber ich nix können walisisch und ich nix will lernen walisisch.

  for your dreams be tossed and blown...
Lesezeichen

Berechtigungen

 • Neue Themen erstellen: Nein
 • Themen beantworten: Nein
 • Anhänge hochladen: Nein
 • Beiträge bearbeiten: Nein
 •